ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: ONDERWERP

Elke deelnemer aan het festival erkent het feit dat hij/zij voor het finaliseren van de aankoop van het festivalticket, kennis heeft genomen van, en akkoord gaat met, deze algemene voorwaarden alsook de specifieke voorwaarden die op de website www.thewall2017.be vermeld staan en hier integraal worden overgenomen.

ARTIKEL 2: TICKETS

De prijs van een ticket omvat de toegang tot de concerten op de festivalsite op de dagen zoals vermeld op het ticket (dagticket/weekendticket).
Enkel e-tickets met barcode, gekocht op www.event-tickets.be of fysieke tickets met gekocht in erkende voorverkooppunten of aan de kassa van het festival, geven toegang tot het festival.
Enkel naamhouders van tickets (e-ticket of fysiek) hebben toegang tot het festival. Het ticket (e-ticket of fysiek) geeft in geen geval recht op een gereserveerde/vaste plek op het festivalterrein.
Het ticket (e-ticket of fysiek) moet aan de ingang van het festival ingewisseld worden voor een polsbandje.
Het ticket (e-ticket of fysiek) of polsbandje wordt in geen geval vervangen of terugbetaald.
Elke vervalsing van het ticket (e-ticket of fysiek) kan strafrechtelijk vervolgd worden.

ARTIKEL 3: VERBODEN VOORWERPEN

 • alcohol, plastic flessen (waterflessen, melkflessen, …), glazen flessen of elk ander glazen voorwerp, drinkbussen, bidons
 • metalen blik (conserven), drankkartons (tetra), blikjes, vaten, waterzakken (type CamelBak), koelers/frigoboxen
 • verdovende middelen. Het is ten strengste verboden drugs te verkopen of te gebruiken op het festival. Elke inbreuk kan aanleiding geven tot uitsluiting van het festival.
 • wapens, scherpe voorwerpen, zelfs namaak, paraplu’s met puntig uiteinde
 • vuurwerk, bengaals vuur, barbecues, vuurpijlen, …
 • kampeermateriaal (tent, stoelen, kampeervuur, …)
 • grote zakken
 • opnamemateriaal (behalve smartphones), luidsprekers, megafoon, selfie-stick, laser pointer
 • markers, verfbommen
 • het verdelen van flyers, brochures (behalve met toestemming)
 • dieren (behalve begeleidingshonden)
 • het gebruiken van drones
 • alles wat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd.

(*) deze lijst kan op elk moment worden aangepast of aangevuld door de organisatie. Elke verkoopsactiviteit die niet door de organisatie is goedgekeurd, is formeel verboden. Alles wat in beslag genomen wordt, wordt ter plekke vernietigd.

ALGEMEEN
 • Alcoholische drank mag in geen geval verkocht of aangeboden worden aan -16-jarigen.
 • DRUGPOLICY: Zero tolerance.
 • “The Wall” hanteert nultolerantie op het vlak van drugs! Het is verboden drugs te consumeren op het terrein.
 • Elk misbruik kan leiden tot verwijdering van het festivalterrein.Drugshandel is verboden op het festivalterrein en leidt tot verwijdering van het festivalterrein en politie-interventie.

ARTIKEL 4: VEILIGHEID

Om veiligheidsredenen is het de organisatie toegestaan te fouilleren aan de festivalingang.
Elke festivalganger die hier niet mee instemt kan de toegang tot het festivalterrein ontzegd worden.
De festivalganger volgt ten allen tijden de aanwijzingen van het veiligheidspersoneel.
Wanneer een festivalganger verdacht gedrag opmerkt bij andere festivalgangers, wordt hij/zij verzocht het aanwezige veiligheidspersoneel in te lichten.
De organisatie behoudt zich het recht de toegang tot het festivalterrein te weigeren aan festivalgangers waarvan het gedrag de veiligheid van haar/hem of andere festivalgangers in gevaar kan brengen.
Het Rode Kruis is aanwezig op het festivalterrein.

ARTIKEL 5: VERKOOP OP HET FESTIVALTERREIN

Het is verboden om wat dan ook te verkopen op het festivalterrein.
De verkoop van voeding, drank, souvenirs, T-shirts, of andere is strict voorbehouden aan personen (of verenigingen) goedgekeurd door de organisatie.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

De organisatie kan in geen geval – ook niet bij overmacht – aansprakelijk worden gesteld voor schade aan goederen en/of personen.
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan voertuigen aan de rand van het terrein of op de festivalparkings.
De organisatie kan in geen geval – ook niet bij overmacht – aansprakelijk worden gesteld bij gedeeltelijke of volledige annulatie van het festival.
De organisatie is in geen geval gehouden aan schadeloosstelling of schadevergoeding in welke zin ook aan de festivalganger of derden.

ARTIKEL 7: PORTRETRECHT

Door deel te nemen aan het festival, doet de festivalganger afstand van zijn/haar portretrecht, op de festivalsite. De festivalganger verzaakt dus van elke vervolging tegenover de organisatie in het geval van het registeren of verspreiden van zijn/haar beeltenis op het festival of op de communicatie-kanalen, geprint of digitaal.

ARTIKEL 8: ONAFHANKELIJKHEID VAN CLAUSULES

Wanneer de organisatie de één of de andere clausule van deze voorwaarden niet in werking stelt, kan dit niet worden gezien als verzaking aan de overeenkomst.
De ongeldigheid van een clausule van deze overeenkomst, heeft geen enkel effect op de geldigheid van de andere clausules.

ARTIKEL 9: GESCHILLEN EN GELDEND RECHT

In geval van geschil, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waarin de hoofdzetel van “The Wall” is gevestigd bevoegd.
Enkel het Belgische recht is geldend.
Introduceer een klacht online op la “ODR-PLATFORM voor al uw online-consumentengeschillen”: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vibe